De afgelopen twee maanden is er bij ons ontzettend veel regen gevallen. Aangezien ik veel in het duingebied fiets en wandel is het mij opgevallen dat er overal ontzettend veel meertjes zijn ontstaan! Vanmiddag zag ik zelfs de voormalige aardappelveldjes in Zandvoort onderwater staan. Dit heeft ongetwijfeld tot gevolg dat de grondwaterstand fors is gestegen.
Dit is voor de bunkers funest omdat deze ook vollopen. Sinds 2002 is de grondwaterstand al flink gestegen omdat toen de waterwinning uit de duinen werd gestopt. Een aantal werken is toen ook al onder water komen te staan!