Adres: ThÚrŔse Schwartzestraat 15, 2597 XK Den Haag
Huidig gebruik: Defensie doeleinden
Bestemming: toekomstige mogelijke bestemming (zorg)wonen
Oppervlakte (bvo): ca. 10.179 m▓
Perceelgrootte: 02.03.10 ha

Op een unieke locatie in de wijk Benoordenhout, direct naast landgoed Oosterbeek en Clingendael, ligt de Prinses Juliana Kazerne. Aangezien de kazerne niet meer in gebruik is bij Defensie biedt het Rijksvastgoedbedrijf het object ter verkoop aan om deze te transformeren naar de functie wonen.De Prinses Julianakazerne is gebouwd rond 1940 naar een ontwerp van de Duitse architect Karl Gonser in de stijl van de Stuttgarter Schule. Het terrein waarop de kazerne is gesitueerd wordt langs de ThÚrŔse Schwarzestraat omgeven door een gracht. De stenen bruggen over het water en de bastionvormige hoeken van de gemetselde grachtmuren geven het geheel een kasteelachtig karakter.
Het object bestaat uit een hoofdgebouw van twee bouwlagen en een losstaand L-vormige bijgebouw. Het hoofdgebouw en bijgebouw zijn in 1987 door middel van een in architectuur contrasterende uitbouw met elkaar in verbinding gebracht. Het terrein beschikt over ruime parkeergelegenheid. De Prinses Julianakazerne ligt op fietsafstand van het populaire winkelgebied Van Hoytemastraat. Tevens is het gebied goed ontsloten via de uitvalsweg A44 en de Utrechtsebaan.
De voormalige kazerne is geschikt om te transformeren naar een woonfunctie (eengezinswoningen en of appartementen). Tevens is zorgwonen ook mogelijk. Voor meer informatie betreffende de randvoorwaarden voor de herontwikkeling, wordt verwezen naar de Nota van Uitgangspunten van de gemeente Den Haag.

Verkoopproces
De herontwikkelingslocatie ThÚrŔse Schwartzestraat 15 zal bij openbare inschrijving met eenvoudige voorselectie worden verkocht. Bij de voorselectie wordt er verzocht om aantoonbare ervaring. Aantoonbare ervaring betekent verantwoordelijkheid te hebben gedragen in ten minste ÚÚn van de volgende disciplines: ontwerpen, ontwikkelen, bouwen of financieren van minimaal drie projecten. Voorafgaand aan de voorselectie krijgen belangstellenden gelegenheid het object te bezichtigen. Na de voorselectie is er wederom voor de geselecteerde de mogelijkheid om het object te bezichtigen.
De geselecteerde deelnemers kunnen vervolgens een (on)voorwaardelijke bieding uitbrengen. De Staat onderzoekt vervolgens de aanvaardbaarheid van de biedingen. Bij de gunning kijkt de Staat naar de risicoĺs die zijn verbonden aan de gestelde voorwaarden in relatie tot de hoogte van de bieding. Met name de onzekerheid ten aanzien van afname, alsmede de termijn waarbinnen de deelnemer de eigendomsoverdracht wil laten plaatsvinden zal worden meegenomen in de afweging.
Een (rechts)persoon of een combinatie van (rechts)personen die wenst deel te nemen aan de selectieprocedure voor de verkoop bij inschrijving dient uiterlijk op vrijdag 13 mei 2016 vˇˇr 12.00 uur het aanmeldformulier voor deelname tot de selectiefase bij notariskantoor Pels Rijcken en Droogleever Fortuijn te hebben ingeleverd.
Op donderdag 15 september 2016 vindt om 11:00 uur bij notariskantoor Pels Rijcken en Droogleever Fortuijn te Den Haag de openbare inschrijving plaats.
Voor verdere informatie kunt u zich laten registreren en na overmaking van Ç 75,- kunt u het biedboek met alle bijlagen downloaden. Tevens kunt u bij eventuele vragen mailen naar ons mailadres biedboek@rijksoverheid.nl